నెల్లూరు జిల్లా:రాపూరు పెంచలకొనలో రధసప్తమి సందర్బంగా స్వామి వారి పుష్కరిణి లో చక్రస్నానలు నిర్వహిస్తున్న ఆలయ అర్చకులు, అధికారులు ముందుగా పుష్కరిణి లో గంగా జల్లనికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు, అనంతరం స్వామి వార్లకు అబిషేకాలు చందన అలంకారం,పాలాభిషేకం జలాబీషేకం నిర్వహించారు